Tursejlerafdelingen

Tursejlerafdelingen varetager og arrangerer en række aktiviteter for den brede medlemsskare. Vi forsøger at lave noget for enhver smag, således at det er underordnet om man sejler i sejlbåd eller motorbåd. Som navnet antyder, er det netop tursejladsen der er i fokus, og man behøver ikke være langturssejler for at sejle på tur, - selvom der er flere SYC medlemmer igennem tiden der også har været på langtur. Vi har her i vort nærområde, et fint varieret farvand, der indbyder til både endags eller længere varende ture.

I foråret, gerne i Pinsen, arrangerer vi en fælles sejltur til en hyggelig destination i farvandet omkring os. Det er især det sociale og fællesskabet der lægges vægt på, så alle kan deltage uanset bådtype.

 

Henover vintermånederne forsøger vi at lave foredrag og virksomhedsbesøg med et maritimt islæt. I de sidste par år er der SYC medlemmer og andre, der har fortalt og vist billeder fra spændende sejladser i fjerne farvande. Vi har hørt om genoprettelsen af stenrevene omkring Als, og vi har besøgt bådeværfter og sejlfirmaer og fået fortalt om optimalt sejltrim, - altid med god deltagelse. Senest har vi opstartet en række arrangementer, hvor en ekstern masteekspert kommer og fortæller om optimal mastetrim og opspænding, og efterfølgende også kan hjælpe med korrekt opspænding på båden. Denne slags oplysende arrangementer vil vi forsøge at videreføre.

 

Andre arrangementer er efterhånden blevet en fast del af vores aktivitetsprogram:

  • Kontrol og eftersyn af redningsveste, som foregår samme dag som standerhejsningen i foråret.
  • Lynkursus i vedligeholdelse og vinteroplægning af dieselmotorer i samarbejde med Augustenborg Værft. Altid i efteråret omkring oktober måned.

 

DS Turbøjer

Tursejlerafdelingen udsætter og vedligeholder også DS Turbøjerne i vores lokale farvand, som er en del af det landsdækkende netværk af DS Turbøjer i Danmark. DS Turbøjer kan benyttes af alle sejlere (uanset nationalitet), som er medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion eller er medlem af foreningen Danske Tursejlere.

For information om placeringen og nærmere regler for brug af DS Turbøjer i Danmark – brug dette link: DS turbøjer