Tursejlerafdelingen

Tursejlerafdelingen varetager og arrangerer en række aktiviteter for den brede medlemsskare. Vi forsøger at lave noget for enhver smag, således at det er underordnet om man sejler i sejlbåd eller motorbåd. Som navnet antyder, er det netop tursejladsen der er i fokus, og man behøver ikke være langturssejler for at sejle på tur, - selvom der er flere SYC medlemmer igennem tiden der også har været på langtur. Vi har her i vort nærområde, et fint varieret farvand, der indbyder til både endags eller længere varende ture.

Henover vintermånederne forsøger vi at lave foredrag og virksomhedsbesøg med et maritimt islæt. I de sidste par år er der SYC medlemmer der har fortalt og vist billeder fra spændende sejladser i fjerne farvande. Vi har besøgt sejlfirmaer og set produktionen af sejl, samt fået fortalt om optimalt sejltrim, og altid med god deltagelse. Denne slags arrangementer vil vi forsøge at videreføre.

Andre arrangementer er efterhånden blevet en fast del af vores aktivitetsprogram:

  • Kontrol og eftersyn af redningsveste, som foregår samme dag som standerhejsningen i foråret.
  • Lynkursus i vedligeholdelse og vinteroplægning af dieselmotorer i samarbejde med MJ Værft i Augustenborg. Altid i efteråret omkring oktober måned.

Et andet emne vi vil forsøge at sætte i fokus fremover, er førstehjælp til søs. Her i 2017 startede vi i det små, med at demonstrere hvordan hjertestarteren, vi har hængende i klubhuset, skal betjenes. Dette foregik i forbindelse med standerhejsningen i foråret, og ca, 20 personer var forbi og ved nu hvordan man giver førstehjælp med hjertestarteren. Senere er det intentionen at udvide med kurser eller andre aktiviteter omkring førstehjælp og sikkerhed.

 

DS Turbøjer

Her i vores lokale farvand udsætter og vedligeholder Tursejlerafdelingen også DS Turbøjerne, som er en del af det landsdækkende netværk af DS Turbøjer i Danmark. DS Turbøjer kan benyttes af alle sejlere (uanset nationalitet), som er medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion eller er medlem af foreningen Danske Tursejlere.

For information om placeringen og nærmere regler for brug af DS Turbøjer i Danmark – brug dette link: http://www.sejlsport.dk/tursejlads/planlaeg-din-sejlads/turboejer

 

For øjeblikket er vi tre medlemmer i Tursejlerudvalget. Har du lyst til at deltage i planlægningen og det praktiske omkring vores aktiviteter, er du meget velkommen til at være med. Vi mødes 2-3 gange om året og aftaler den kommende tids arrangementer.

Henter billeder...