Teori & undervisning

Duelighedsbevis, teori samt praktisk prøve

Sejlerskolen tilbyder en samlet pakke med teori samt praktisk træning i en sejlerskolebåd for SYC medlemmer.

  • Der forberedes til praktisk prøve på udvalgte sejlerskolehold.

 

Pris  

Note 

Teori duelighedsbevis  

700,- 

 10 lektioner af 3 timer.

Sejlerskole  

1700,- 

 Efter ønske trænes der til praktisk prøve i sejlerskolen 

Forberedelse til praktisk prøve  

650,- 

 3 timers instruktion/forberedelse i sejlerskolebåd 

Eksamensudgifter

780,-

 Dækker både teoretisk og praktisk eksamen, samt udstedelse af plasitkkort med duelighedsbeviset.

 

 

 

 

 

 

 

Der er to muligheder man kan tage duelighedsbeviset på:

  1. Teori, sejlads i sejlerskolen og afholdelse af teori- og praktiskprøve, samlet pris 3180,-  
  2. Er man øvet sejler i forvejen, kan man tage teorien, forberedelse til praktisk prøve i sejlerskolebåd og afholdelse af teori- og praktisk prøve, samlet pris 2130,- 

Ved interesse, kontakt:

Rasmus Lamberts
Mail: rl@statsskolen.dk
Mobil: 61858564

Ove Lustrup Madsen
Mail: olm.avitech@stofanet.dk 
Mobil: 40814929