Leje af sejlerskolens både i SYC

KLubben ejer to forskellige bådetyper, som det er muligt at leje.

  • J80
  • Drabant 22

Forhold og priser findes i nedenstående. Har man særlige ønsker/behov der ikke dækkes af nedenstående, kontakt Rasmus Lamberts (tlf.: 61858564), så finder vi  en løsning.

  • Ved leje af J80 skal skipper have duelighedsbevis eller godkendes af sejlerskolen/bestyrelsen *.
  • Selvrisiko fastsættes svarende til selvrisiko på forsikring, ca. 3500,-
  • Betaling skal ske før sejlads: mobilepay til 24541 (Sønderborg Yacht-Club).
  • Brugen af bådene foregår via SYC´s booking system: Booking af både
  • Besætningen skal være opmærksom på de 5 sejlråd fra Søsportens sikkerhedsråd.
  • Det er naturligvis ikke tilladt at sejle alkoholpåvirket.
  • Der må maksimalt være 6 personer ombord på båden ved sejlads.

Bestyrelsen har valgt at det er personer som er aktive i sejlerskolen (Instruktører, bådsmænd og ledelse) der prioriteres højest ved udlejning af J80´ere og førnævnte betaler ikke for brug af bådene.

Priser

Aktivitet Pris (DKK)
   J80
3 timer træningspas pr båd (ikke kapsejlads) 500
Personligt årskort t.o.m. 18 år eller studerende t.o.m. 25 år til onsdagskapsejlads *,** 850
Personligt årskort over 18 år eller studerende over 25 år til onsdagskapsejlads *,** 1700
Lokale stævner pr dag pr båd (Als rundt, Last fight) 500
Stævner pr dag pr båd udenfor Sønderborg 1200
   Drabant 22
Aftensejlads 3-4 timer 200
Dagssejlads 12 timer 400
Weekendsejlads 800
Ugesejlads 2000
* En skipper kan godkendes efter sejltur med bestyrelsesmedlem eller instruktør fra sejlerskolen.
** Ved sæsonleje forventes det, at der bidrages efter tid og evne til bådens vedligehold samt rigning og afrigning