Tak til vore sponsorer

Vi siger tak til vores sponsorer, med hvis hjælp det er muligt at tilbyde aktiviteter til både juniorer, seniorer og handicappede.

 

Det kræver en del grej og udstyr at rigge en båd til, så den er sikker og forsvarlig at sejle i. Når juniorerne på 8-14 år er ude i optimistjollerne, og de 14-18-årige i 606’erne skal der være følgebåde med for at hjælpe og vejlede. Ligeledes, når handicapsejlerne tager ud i de specialindrettede sejlbåde, er der frivillige hjælpere, der er parate til at give en hånd med både på søsiden og på landsiden.

I Sejlerskolen har vi tre J80’ere som alle drives af frivillige instruktører, og de er på vandet adskillige gange i løbet af ugen. Eleverne kommer fra alle hjørner af Sønderborg Kommune: studerende som vil have en udfordrende fritidsaktivitet mens de uddanner sig, new-comers som er i job i lokale virksomheder, og som bruger sejlsporten til at skaffe sig et netværk, samt dem der bruger vores tilbud til at afprøve om sejlsport er noget for dem.

Sønderborg Yacht-Club er kendt blandt sejlklubber i Danmark og i udlandet for at arrangere nogle meget veltilrettelagte stævner. Således er det i årenes løb blevet til adskillige DM, EM og VM i forskellige jolle- og kølbådstyper, og tilbuddene om nye krævende stævner melder sig stadigt. Se listen over afholdte stævner her.

For at drive en sejlklub, der tager et socialt ansvar for at både yngre og ældre sejlere kan dyrke deres sport, kræver det anskaffelse og stadigt vedligehold af udstyr. Med vores sponsorers hjælp, er vi i stand til at give en lidt bedre oplevelse.

Har du lyst til at blive sponsor?

 

Har du lyst til at blive sponsor, er der mange muligheder for at få eksponeret dit firmanavn. Joller og kølbåde i juniorafdelingen, i sejlerskolen og handicapafdelingen sejler ofte og er synlige i omgivelserne. Bannere, flag og logo på både, sejl og klubtrøjer samt annoncer i vores klubblad OHØJ, er nogle af de muligheder vi kan arbejde med. Lystbådehavnen besøges hvert år af mange tusinde gæster fra ind- og udland, hvilket giver god synlighed eksternt.

Sponsorater kan f.eks. dedikeres til enkeltstående stævner og begivenheder, til junior-joller, sejlerskole, bestemte former for udstyr som giver en optimal profilering af dit firma, eller til renovering og modernisering af vores klubhus som vi påbegynder i efteråret 2020.

Kontakt gerne bestyrelsen med ideer eller forespørgsel om et eventuelt videre samarbejde.