Sønderborg Yacht-Club' CV

Sønderborg Yacht-Club (SYC) er stiftet 1904 og har pt. ca. 560 medlemmer. SYC er medlem af Dansk Sejlunion.

SYC arbejder aktivt for udbredelsen og kendskabet til sejlsporten og tursejladsen i lokalområdet, hvor vi tilbyder aktiviteter indenfor bredde- og elitesporten, dvs. aktiviteter for tursejlerne, ungdom, seniorer, kapsejlere, samt handicappede medlemmer. Vi forsøger også at følge med tiden og favne trenden inden for SUP board og e-sejlads. SYC råder over 49 egne sejlbåde og støttebåde som udgør en stor del af aktiviteterne.

SYC er selvfinansierende medregnet sponsorstøtte. Kontingentet holdes på et relativt lavt niveau, idet alt arbejde er baseret på frivillig indsats. Gennem sejladserne og det frivillige arbejde eksisterer der et stærkt socialt sammenhold i SYC som løbende tiltrækker nye medlemmer.

SYC er af Dansk Sejlunion udpeget til:

 • ”Den ungdomsvenlige sejlklub”
 • ”Sportklub koncept”
 • ”Kompetence- og kraftcenter for sejlads for handicappede”


Udover bådflåden råder SYC over klubhus, 3 maste- og jollehuse, 2 mastekraner, bådskran (op til 7,5T), traktor, gode vinteroplægningsmuligheder m.v.

 

SYC tilbyder:

 • Kapsejlads
  • Onsdagskapsejlads, Als Rundt, kurser, egen måler m.v.

 • Juniorafdeling
  • Sejlads i klubbåde, Optimist, Feva- og Europajoller, J80’ere m.m. – samt private både. SYC har 7 ledsagerbåde og et team af instruktører.

 • Studenterafdeling
  • Sejlads i J80’ere.

 • Handicapsejlads
  • 2,4m (Mini 12’ere) samt Olsen Twinner – ledet af et team af instruktører.

 • Sejlerskole
  • Der tilbydes flere kurser og der sejles i J80’ere – med instruktører.

 • Senior jollesejler afdeling
  • OK-jolle.

 • Temaarrangementer
  • Virksomhedsbesøg, foredragsaftener m.m.

 • Socialt samvær
  • Torskespisning, vinsmagning, mandetur, nytårskur, standerhejsning og standerstrygning m.v.

 • Kurser
  • Indenfor mange kategorier lige fra motorkurser, kontrol af sikkerhedsudstyr, VHF, kapsejladsregler, duelighedsbevis.

 • Omdelt klubblad, hjemmeside og Facebook side.

 • Velkomst- og informationsaften for nye medlemmer

 • Vinteroplægning af mast, benyttelse af kraner, hjælp til transport af båd på havnen
  • Hvilket også er inkluderet i kontingentet … og meget mere.

Jubilæumsskrift

I 2004, i forbindelse med Sønderborg Yacht-Club' 100 års jubilæum, udgav vi et jubilæumsskrift med fortællinger fra klubbens tilblivelse og historie. Hæftet kan downloades her:

Download hæfte

Afholdte mesterskaber

SYC har igennem årene afholdt mange mesterskaber. Der ydes et stort frivilligt arbejde omkring kapsejladser, hvor man kan deltage som man har lyst og mulighed for, dvs. fra få timer til rigtig meget. Arbejdet planlægges altid i en drejebog – så alle er klar over hvor og hvordan man hjælper. Vi gør det, fordi det er sjovt, og fordi det er rart at være sammen om noget fælles.

 

Årlige tilbagevendende Kapsejladser: 

 • Als Rundt
  • Denne traditionsrige kapsejlads er afholdt siden 1925 med 100 - 300 deltagere fra 2-3 nationer.

 • Oxbridge
  • Afholdt siden 2007 med 60-100 deltagere. Sejladsen er en matchrace for studerende fra Tyskland og Danmark. Sejladsen afholdes i Sønderborg Havn nord for Kong Chr. X bro, således at publikum kan følge sejladsen fra havneområdet.

 

Enkeltstående større kapsejladser

Gennem årene har SYC har afviklet følgende sejladser, alle med udgangspunkt fra Sønderborg Lystbådehavn.

Årstal  Kapsejlads/ Stævne Deltagere Nationer
2020 Europa jolle DM 49 2
2019 505 EM 78 11
2019 505- DM og NM 27 4
2018 Ungdoms DM  275 3
2018 European Grandprix 18-footer 6 4
2018 505-DM 20 3
2017 Contender VM 120 9
2016 Contender DM 26 2
2016 505 DM og NM 27 56
2016 Opti A-Cup inklusiv DM Opti & Zoom8 128 2
2015 Ylva DM (open) 16 2
2015 Breddestævne i Handicapafdelingen 9 1
2015 Sommerlejr Juniorafdelingen 105 2
2014  X79 DM + tysk X79 mesterskab 56 2
2014  Sejlsportsliga 72 1
2014  J80 – Sportsbåd Open 40 1
2014  Sønderjysk Open 27 1
2014  Breddestævne Handicapafdelingen 18 11
2013  VM Europajolle 178 13
2013  Torm Ungdoms Granprix 120 3
2013  Zero Cup 43 1
2013  Breddestævne Handicapafdelingen 18 1
2012  Handicap Breddestævne 12 1
2012  Zero-Cup 48 1
2012  X-79 DM (open) 72 2
2012  Kredssommerlejr – Juniorer 105 2
2011  Mark Foey Throphy VW 20 7
2011  Torm Grandprix 104 3
2011  Nordisk Ungdomsmesterskab 310 5
2011  Kredsstævne – Juniorer 34 2
2010  Finn Jolle DM 40 4
2010  18 Footer Grand Prix Stævne 21 4
2010  Kredsstævne – Juniorer 63 2
2009  Kredssommerlejr – Juniorer 125 2
2009  Contender VM 112 13
2009  Kredssejlads – Juniorer 97 2
2009  Nordisk Kadet Stævne 24 4
2009  Europa Jolle DM 60 3
2009  Åbent Ungdoms DM Matchrace 44 3
2008  Military VM CISM 140 21
2008  DM for Contender (open) 26 3
2008  Junior- og Ungdoms DM (open) 383 3
2007  Distriktsmesterskab i Starbåde 23 3
2007  Danish 18 Footer Grand Prix 28 4
2006  German Open for International 14-footer 18 4
2006  Ungdoms DM: Laser Radial, 29’er, Europa, 470’ere 210 1
2005  IFDS Disabled Sailors World Championship 56 17
2004  Torms ungdoms Grand Prix 58 2
2004  Sonar Class SYC jubilæums regatta 8 6
2004  Åbent DM for International Drage 39 6
2004  European 18-Footer Grand Prix 10 4
2003  Åbent DM for Spækhugger 20 1
2001  Åbent DM for BB 10 meter 17 2
2000  DM for Folkebåd 60 2
1997  WM for OK jolle 55 8
1995  Nations Cup for X99 60 8
1992  DM i X 99  19 ?
1992  Klassemesterskab i Aphrodite 101 14 ?
1990  DM for X79 50 ?
1989  DM i Snipe 25 1
1987  DM i Ylva og klassemesterskab i Karavel ~20 ?
1986  DM spækhugger ? ?
1986  EM for 470'er 120 17
1984  DM i Folkebåd 115 2
1984  WM for OK jolle 60 10
1981  NM for Flipper jolle 35 4
1979  NM for Optimist jolle 80 4