Juniorafdelingen

Juniorafdelingen fungerer som en underafdeling af Sønderborg Yacht Club og Juniorafdelingens målsætning er at lære børnene i alderen 7-20 år at sejle og være sejlere. Gennem teoretisk og praktisk undervisning opnår børnene færdigheder, tryghed og glæde ved at sejle. Denne lærdom er basisviden for al sejlads - både den tur- og kapsejladsprægede - i alle typer af joller og den kan udvikles ved skift mellem forskellige jolletyper.

Medlemsskab af juniorafdelingen koster 450 kr. pr. sæson. Bliv medlem - klik her: Bliv medlem

Træningsaftener

Der er træning tirsdag og torsdag aften fra klokken 18-21. Sæsonen starter først i maj og slutter sidst i september. 

Klargøring af joller samt omklædning til sejlertøj tager ~30 minutter og det er derfor en god ide at komme kl. 17.30

Der er skippermøde er 18.00, hvor trænerne informerer om aftenens sejladser, og hvad der skal ske på vandet. Umiddelbart efter skippermødet skal alle jollerne i vandet.

Der kan godt være trængsel på jollepladsen, men der er altid nogle forældre eller andre sejlere, der kan hjælpe dig.

Efter sejladsen skal jollen på land og sejl og jolle skal skylles af. Sejl, mast, ror og svær skal derefter ind i masteskuret. Jollen gøres klar, vendes og placeres på bukkene på jollepladsen.

Alle hjælper hinanden på jollepladsen, både med at rigge joller til og med at få ryddet pladsen efter sejladserne.

Når det er overstået er der hygge i klubhuset hvor der kan købes saft, kaffe, toast og kage til lave priser - overskuddet går til SYC's venner som er en støtteforening til SYC's Juniorafdeling.

Er vejret dårligt så snupper vi lidt teori eller en bådetur med klubbens kajakker

Joller og udstyr

Det er muligt at låne en jolle af klubben de første par gange for at prøve at komme på vandet. Herefter er det muligt at leje en jolle af klubben. En optimistjolle koster fra kr. 1.200 - 2.400,- for en sæson inkl. forsikring. Derudover råder klubben også over våddragter og svømmeveste som kan lånes i starten

Vinteraktiviteter

Fra midt oktober til april er der hver tirsdag teoriundervisning på Humlehøjskolen fra 19-20.00 og svømning fra 20-21.00 i Humlehøjhallen. I april afslutter vi med en teoriprøve, kæntringsprøve samt en svømmeprøve hvor minimumskravet er 300 meter uden svømmevest.

Forældrefest

Medio marts afholdes der forældrefest hvor alle forældre mødes i klubhuset til en hyggelig aften med god mad, det koster kr. 100,- pr. person, er man medlem af SYC´s Venner koster det kr. 50,- per person. Juniorafdelingen og SYC's venner giver resten (Familiemedlemsskab af "Vennerne" koster bedskedne kr. 100,-) Drikkevarer og godt humør medbringer man selv.

SYC´s Venner

Vennerne er en støtteforening til Juniorafdelingen, medlemsskab kan opnåes ved at kontakte Martin Marschner: martin.marschner@hotmail.com eller på 40207712

Ungdomsvenlig sejlklub

   

SYC' juniorafdeling er af Dansk Sejlunion certificeret som ungdomsvenlig sejlklub. Læs mere om kravene der skal opfyldes for at opnå certificatet her: Dansk Sejlunion.

Ledsagerbåde

Klubben råder over et antal ledsagerbåde, som primært bruges af trænere.
Ledsagerbåde kan bookes her.