Sponsorater

For at kunne realisere et så stort projekt har vi modtaget økonomisk støtte fra følgende:

  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
  • Sydbank fonden
  • Norlys Vækstpulje
  • Bitten & Mads Clausen’s Foundation
  • Sønderborg Kommunes Idrætsanlægspulje

 

Vi har også fået tilsagn om støtte i form af materialer og maskiner fra:

  • H.N. Andersen
  • Delpin
  • Niels Köerte

samt flere andre.

JKA Arkitekterne har været med os hele vejen med møder og tegninger.

Medlemmerne har også givet støtte via indsamling på Betternow, og det er stadig muligt at støtte yderligere: https://dk.betternow.org/en/fundraisers/klubhus-renovering-sonderborg-yacht-club