Klubhus renovering og udvidelse


Efter flere års indsats er det nu lykkedes os at skaffe tilstrækkelige midler til vores klubhus byggeprojekt, som efter planen starter til januar 2023.
Følg med i processen her på disse sider, hvor der løbende vil blive informeret om byggeriet.


Baggrunden for byggeriet
Vores nuværende klubhus er bygget i 1983, i træ, opvarmet med el og med meget dårlig isolering i både gulv, vægge og loft. Der er fare for vand indtrængning ved højvande. Når vi i dag afholder større kapsejladser og arrangementer er klubhuset alt for lille, så vi må låne lokaler andetsteds. Det nuværende køkken er heller ikke tidssvarende eller stort nok til at supportere vores arrangementer.

Lidt om byggeriet
Planen er at gøre SYC’s klubhus større med fokus på lavenergi forbrug med god isolering, varmepumpe til opvarmning, solpaneler på taget til elforsyning og opvarmning af brugsvand. Ligeledes mere handicap venligt med lift til vores handicap sejlere.

Klubhuset bliver udvidet bagud mod øst, så der skabes mere plads til at afholde arrangementer og støtte den daglige brug af klubhuset. Der etableres et helt nyt køkken med professionelt udstyr, depotrum samt et stort lokale i stueetagen med mulighed for at dele rummet op med lydtætte skillevægge. Ovenpå etableres flere mødelokaler og nyt tekøkken. Vi brækker det nuværende gulv op og isolerer gulv og vægge.

Fælles indgang
I samarbejde med Sønderborg Lystbådehavn og SSM er der planlagt en ny fælles hovedindgang af glas og en ny trappe til 1.sal. Hovedindgangen etableres mod øst modsat den nuværende indgang, sådan at det bliver tydeligt hvor hovedindgangen er. Vi forbereder også for en lift til 1.sal (midler til lift er pt ikke indeholdt i budgettet).

Den nuværende indgang fra terrasse bibeholdes, mens toilet faciliteterne bliver ført op til dato med ny sanitet og ny gulvbelægning.

Fælles sejlerstue til havnens gæster
Der er er ønske om at havnen kan tilbyde gæstesejlere adgang til en sejlerstue, derfor har SYC givet tilsagn til om at der kan etableres en permanent sejlerstue for alle sejlere og gæster på havnen med adgang til køkken i vores nyrenoverede klubhus. Vi har prøvekørt sejlerstue konceptet i 2020 med success, hvor stueetagen har været åben i sommersæsonen. Derfor tager indretningen af stueetagen højde for dette.

I forbindelse med ombygningen har Sønderborg Lystbådehavn udtrykt ønske om at få etableret et udsalgslokale i deres nuværende mødelokale. Der forberedes ligeledes til dette.
Både SSM og Sønderborg Lystbådehavn bidrager økonomisk til de ekstra fælles tiltag.

Alle bygninger og indgange højvandssikres
Det er vigtigt for alle at vores ny-renoverede hus ikke bliver ødelagt af vandindtrængning, så derfor sikres alle bygninger og indgange mod højvande.

Tidsplanen og arbejdsindsats
Vi er pt. i gang med detailtegninger og projektet går i udbud til efteråret, så forhåbentlig kan byggeriet starte til januar 2022 således at det kan stå færdigt til sæsonstart 2022. Vores medlemmer skal selv yde en indsats for at kunne gennemføre byggeriet økonomisk, så vi beder om jeres hjælp til at gennemføre noget af arbejdet, hvor det er praktisk muligt, mens de store opgaver varetages af vores leverandører.

Frivillige efterlyses til eksempelvis følgende opgaver:

 • Tømme klubhuset i stue og 1. sal - pakke ned og køre til opbevaring eller deponi
 • Nedtagning af køkken i stuen og 1. sal
 • Brække vægge ned og køre væk
 • Brække det nuværende betongulv op i stueetagen
 • Udgrave gulvet i stueetagen
 • Diverse tømreropgaver – gulv, vægge og loft
 • Trække nye elkabler
 • Maling af klubhus udvendigt
 • Maling af klubhus indvendigt
 • Opsætning af tekøkken 1. sal
 • Rengøring
 • Indflytning – lamper, borde, stole, køkken inventar etc

Så hvis I gerne vil hjælpe med et par timer eller mere, så skriv til kasserer@syc-mail.dk og formand@syc-mail.dk. Vi etablerer en tidsplan og vender tilbage i løbet af efteråret for at aftale nærmere.

Hvis I har spørgsmål til hele projektet så kontakt følgende: Flemming Clausen, Hans Henrik Michelsen, Bodil Lindhard.


Vi takker alle der har hjulpet og vil hjælpe.