TIl alle - Vigtig information der skal godkendes af dig!

9. maj 2018 15:04 , af Bodil Lindhard

TIl alle - Vigtig information der skal godkendes af dig!

 

I forbindelse med at den nye persondatalov træder i kraft den 25. maj 2018,  skal vi indhente jeres godkendelse af SYC privatlivspolitik og fortegnelsespligt.

Dokumenterne er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen efter forlæg fra Dansk Idrætsforbund og indeholder informationer om hvordan vi håndterer jeres data på en sikker måde.

Det er vigtigt at du læser og godkender dokumenterne, for at vi kan drive klubben.

Du skal godkende dokumenterne på www.syc.dk – log ind på, læs og accepter aftalen.

Med sejler hilsen SYC's Bestyrelse

 

For all – Important information requiring your approval!

As the new Personal Data Act enters into force on May 25, 2018, we must obtain your approval of SYC's privacy policy and registration requirement - SYC privatlivspolitik og fortegnelsespligt.

The documents are developed and approved by the SYC board after a Template from Dansk Idrætsforbund, The documents contains information about how we manage your data in a secure way.

It is important that you read and approve the documents, for us to manage and operate the club as intended.

You can approve the documents on www.syc.dk – log-on, read and approve the agreement.

Med sejler hilsen SYC's Board

Für alle - Wichtige Informationen, die Ihrer Zustimmung bedürfen

Da das neue Gesetz über personenbezogene Daten am 25. Mai 2018 in Kraft tritt, müssen wir Ihre Zustimmung zu den Datenschutzrichtlinien und Registrierungsanforderungen von SYC einholen.

Die Dokumente wurden vom Vorstand nach Vorlage durch den Dänischen Sportverband erstellt und genehmigt und enthalten Informationen darüber, wie wir mit Ihren Daten sicher umgehen.

Es ist wichtig, dass Sie die Dokumente lesen und genehmigen, damit wir den Club leiten können.

Sie müssen die Dokumente unter www.syc.dk genehmigen - einloggen, um die Vereinbarung zu lesen und zu akzeptieren.

Vielle grusse SYC’s Vorstand