Generalforsamling 26. november 2020 kl. 19.00

19. november 2020 18:16 , af Flemming Clausen

Hermed dagsorden til generalforsamling 26. november 2020 kl. 19.00. Generalforsamlingen finder sted i kantinen i Møller & Co. Erhvervspark. Jyllandsgade 30. (kør forbi hovedindgangen - med bygningen på styrbord side. Når I kommer til en glaskanap med "chia" logo i vinduet er der en indgang.

I henhold til COVID-19 restriktioner er det tilladt at afholde generalforsamling. Der er god plads og alle sidder på stole med god afstand og kigger alle i samme retning.
Når I ankommer får I en vand eller øl ved indgangen som I kan drikke på jeres plads.

Hvis der er nogle der ønsker det kan vi streame generalforsamlingen. Send en mail til formand@syc-mail.dk, hvis du foretrækker denne løsning - gerne inden tirsdag aften kl. 19.00.

Dagsorden i henhold til vedtægter.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden.
3. Juniorafdelingens beretning for det forløbne år ved juniorformanden. 
4. Beretninger fra SYC’s faste udvalg.
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. https://clubportalne.blob.core.windows.net/sitesite2520523069937925682/f/Dokumenter/Referater/Regnskab/2020/SYC%20klubregnskab%202019-20%20revisor%20godkendt.pdf
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af formand (lige årstal)
9. Valg af juniorformand (ulige årstal)
10. Valg af kasserer (ulige årstal).
11. Valg af den øvrige bestyrelse, jf. § 11, stk. 3b og c.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. § 14.
13. Nedsættelse af faste udvalg.
14. Eventuelt