Bruce har donneret Drabant 22 til sejlerskolen

18. juni 2020 23:05 , af Ove Lustrup Madsen

 

Ny båd til sejlerskolen.

Bruce Wakelin, tidligere leder af sejlerskolen, har skiftet arbejdssted fra Nordborg til Sydtyskland, og kommer derfor ikke så ofte på havnen.

Han har derfor doneret sin Drabant 22 til sejlerskolen, som nu ledes af Tobias Bang.

Tobias er underviser på IHS, SYC sejler og har Duelighedsbevis fra SYC, så han er ”egen avl” og er fra foråret formand for sejlerskoleudvalget.

Det er meningen at Drabanten skal bruges som skolebåd, men vil også kunne bookes til brug af øvrige SYC medlemmer.

Jeg har talt med Bruce og med Tobias og givet tilsagn om at hjælpe med klargøring og søsætning at Drabanten.

Jeg søger derfor 1-2 medhjælpere til formålet, vi skal bundmale, tager et par timer for en 22ft båd, et par dage senere søsætte og rigge masten til, tager også 2-3 timer.

Den øvrige del er rengøring af cockpit og kahyt, det tager sejlerskolenes elever sig af.

Vil du være med så mail eller ring til mig jeg sørger for materialer og finder en dag til formålet.