Klubhus

Klubhuset er til rådighed for alle SYC’s aktiviteter, arrangementer og eventuelt andre gæster til almindeligt socialt samvær. 

På første sal: Klubstue med the/kaffekøkken samt bestyrelseslokale. Disse lokaler kan ikke udlejes. 
I underetagen: Undervisnings - og festlokale med service til 50 personer, samt køkken med komfur, begrænsede køle - og frysemuligheder, kaffemaskiner og opvaskemaskine. I gangen findes to toiletter samt radiorum.

Klubhuset kan igen lejes, da ombygningen er blevet udsat.

Vi forventer at klubhuset igen kan udlejes efter 1. juli 2024. Henvendelse til Tonny Tankred.

 

Vilkår for udlejning af SYC’s klubhus:

Klubhuset er beregnet til brug for alle arrangementer, hvor SYC er involveret.

 

Disse aktiviteter har første prioritet, og skal af arrangøren eller formændene for klubudvalgene tilmeldes klubbens bookningliste via link fra hjemmesiden i så god tid som muligt, og senest den 31/12 for arrangementer i det kommende kalenderår.

Derefter vil ikke bookede datoer i kalenderåret blive tilbudt medlemmerne til private arrangementer. Ved bookningen skal angives oplysning om arrangementets indhold. 

Udlejning sker i udgangspunkt inden for samme døgn, men er lokalet ikke optaget dagen før kan evt. foberedelse ske her, ligeledes kan der med udlejningsansvarlige aftales tidspunkt for dagen efter hvor lokalet skal være ryddet

Ret til at leje lokalet har alle klubmedlemmer over 18 år - som har været medlem af SYC i minimum 1 år - på følgende betingelser:

1.

Ønsker om at leje lokalet sker ved login på siden og tryk på Udlejning af klubhus.

2.

Når bookningen foretages, fremkommer en faktura på kr. 2.100, der skal betales straks via online betaling. Booking er først foretaget, når betaling er foretaget. Rengøring efter arrangementet er inkluderet i prisen. Lejer er dog ansvarlig for, at der er ryddet, op og der ikke er beskidt service.

3.

Betalte bookinger ændres ikke i forbindelse med eventuelle klubarrangementer, medmindre lejeren accepterer.

4.

Man må være indforstået med, at der kan foregå klubaktiviteter på 1. sal under udlejningen af stueetagen.

5.

SYC er ansvarlig for, at der er glas og service til 50 personer, remedier til rengøring og begrænsede fryse- og kølemuligheder.

6.

Lejeren er selv ansvarlig for oprydning, bordopstilling og remedier til opvask. Eventuelt ødelagt inventar, service og installationer skal anmeldes. Affald smides i affaldscontaineren i lukket pose. Overnatning i festlokalet må ikke finde sted uden aftale med den klubhussansvarlige. 

7.

I tilfælde af aflysning efter at lejen er indbetalt, refunderes halvdelen af lejen samt rengøring ialt kr. 1.350. Hvis lokalet udlejes igen på den aflyste dato, refunderes det resterende beløb.

8.

Nøgle til klubhus og depot kan udleveres dagen før arrangementdato og skal afleveres dagen efter, hvis ikke andre klubaktiviteter finder sted. Nøgleudlevering og aflevering samt eventuel rengøring aftales med den klubhusansvarlige.