JOLLEMORUDVALGET

Jollemorudvalget vedligeholder, bemander og sejler med Jollemor ved de af klubben, SYC’s planlagte arrangementer, herunder.

  • Onsdagssejladser
  • Stævner
  • Kapsejladser
  • Bojeudlægning og hjemtagning
  • Turbojeudlægning og optagning
  • Brudestensudsætning og optagning

Jollemor fungerer som Dommerbåd og er derfor altid bemandet med kvalificeret

Besætning, ved kapsejladser kan et besætningsmedlem fungere som Baneleder, alternativt kan medtages en udefra kommende person som fungerer som baneleder.

Som besætningsmedlem kan du lære basale kapsejladsregler, ligesom det er muligt at aflægge praktisk prøve i sejlads, Duelighedsprøve, på Jollemor.

Der er ved alle sejladser udpeget en Skipper som alene har ansvaret for båd og mandskab under den pågældende sejlads.

Hver sejlads registreres i Jollemor’s logbog, eventuelle problemer eller defekter observeret under sejlads noteres i logbogen, hvis sådanne defekter ikke kan udbedres af besætningen ved sejladsens afslutning, skal Formanden for Jolemorudvalget underrettes.  

Båden:

Jollemor er en 30 Fods motorbåd med en 70HK dieselmotor.

Vægt ca 5,5 Ton

Udstyret med:

  • GPS
  • Ekkolod
  • Vindmåler
  • VHF/DSC

Samt nødvendigt udstyr, herunder signalflag og horn for stævneafvikling, samt nødudstyr.

Billeder af Jollemor

Aktiviteter

Henter begivenheder...

Jollemorudvalget består af

Ebbe Lintrup
Ebbe Lintrup
+4529442081
Niels Henrik Nielsen
Niels Henrik Nielsen
+4560812897
Ove Lustrup Madsen
Ove Lustrup Madsen
+4540814929
Preben Nielsen
Preben Nielsen
+4523461309