Bådene / boats

I SYC Sejlerskole ejer vi selv 2 stk. J/80 sejlbåde: "BHJ" og "Sydbank". Derudover ejer Idrætshøjskolen Sønderborg også et stk J/80 "IHS" som vi også låner i særlige tilfælde, således at vi samlet kan råde over tre både til f.eks. arrangementer og stævner.

Udover J/80 bådene har vi også en Drabant 22 som egner sig godt til sejlads med begyndere. Båden kan også lånes af klubbens medlemmer.

Bådene bruges fortrinsvis til Sejlerskolen og er for det meste booket hertil. Bådene anvendes også til forskellige event sejladser.

Bådene skal altid føres af en af klubben godkendt skipper.

Bookning af både

Bådene kan kun bookes af medlemmer med rettigheder hertil. Bookning foregår via dette link:

Bookning af både

I tilfælde af at du gør skade på en af bådene og du ikke selv kan udbedre denne, bedes du kontakte den pågældende bådsmand så hurtigt som muligt. På den måde sikres det at bådene er klar til næste hold.