Bådene / boats

I tilfælde af at du gør skade på en af bådene og du ikke selv kan udbedre denne, bedes du kontakte den pågældende bådsmand så hurtigt som muligt. På den måde sikres det at bådene er klar til næste hold.

Booking af både