Forberedelse før brug af mastekran

27. september 2020 08:34 , af Flemming Clausen

Kære sejlere med sejlbåde og mast. Husk at forberede aftagning af mast så meget som muligt, inden I sejler hen mastekranerne. Det er vigtigt, at den enkelte bruger så lidt tid som muligt ved mastekranen.

Liebe Segler mit Segelbooten und Mast. Denken Sie daran, die Entfernung des Mastes so weit wie möglich vorzubereiten, bevor Sie zu den Mastenkränen segelt. Es ist wichtig, dass der Einzelne so wenig Zeit wie möglich am Mastkran verbringt.