Kranudvalget

Reglement og betjeningsvejledning for søjlekran (bådkran) i Sønderborg Lystbådehavn, Østerhage.

 

Regler for kran-nøgler:

 • For at bruge kranen skal der købes en krannøgle hos havnemesteren
 • Krannøglen er personlig og må ikke sælges videre.
 • Krannøglen må ikke kopieres eller sælges videre.
 • Kranen må kun anvendes af den person, som har købt og betalt nøglen.
 • Krannøgler kan kun købes, hvis man er medlem af enten SSM eller SYC
 • Krannøgler kan ikke refunderes.
 • Skal man kun bruge et enkelt løft, og er man ikke medlem af enten SYC eller SSM, kan et enkelt løft købes i havnekontoret for 750,- DKK.

 

Regler for brug af kranen:

 • Kranen kan maksimalt løfte 7.5 ton
 • Løft af både under 5 ton kan foretages af den enkelte bruger uden krancertifikat.
 • Skal der foretages løft på mellem 5 og 7.5 ton, må dette kun foretages af klubbernes certificerede kranførere, se listen nedenfor.
 • Det er ikke tilladt selv at komme med en certificeret  kranfører og fortage løft over 5 ton.
 • Det er bådejerrens ansvar, at vide hvad båden vejer
 • Det er bådejerens ansvar, at der ikke foretages løft udover ovennævnte grænser.


Ved overtrædelse af ovennævnte regler, forbeholder kranudvalget sig ret til at inddrage nøgle og dermed rettighed til brug af kranen.

Betjening af kranen

VIGTIGT:
Der skal være opsat afspæring i kranen arbejdsområde så længe kranen bruges.

Indkobling:

Før kranen kan betjenes, skal styring indkobles.

 1. Åbn skabslågen til elskabet og tag betjeningsenheden ud.
 2. Tænd nøgleafbryderen med krannøglen.
 3. Tjek at det røde nødstop (i elskab) ikke er indtrykket. (højredrej evt. for at udløse)
 4. Tjek at det røde nødstop (på betjeningsenhed) ikke er indtrykket. (højre drej evt. for at udløse)
 5. Tryk på den grønne startknap, hvorved relæet kobler ind.
 6. Det skal nu være muligt at betjene kranen vha. betjeningsenhedens knapper.


Betjening:

Der er 3 bevægelser på kranen:

 • Løbekattens position på udliggeren
 • Krøjefunktion (drejning)
 • Hejs

 

Hver bevægelse har 2 knapper: frem og bak.

Hver knap har 3 stillinger:

Passiv:             ”stop”

Halvt tryk:        ”lav hastighed”

Helt tryk:          ”høj hastighed”

 

Husk at betjeningspanelet ikke tåler vand, og derfor skal placeres i elskabet under bådvask.

Efter brug:

 1. Anbring stropper i den grønne lagercontainer ved siden af affaldscontaineren
 2. Parker åget på det markerede sted på kajen
 3. Hejs krogen helt op
 4. Kør løbekatten i garage
 5. Drej udliggeren parallelt med kajen
 6. Udkobl motoren ved at tage krannøglen ud
 7. Pladser betjeningsenheden i elskabet og luk skabet. Lås med pal


Ansvar:

Ansvar for skader ved uhensigtsmæssig betjening i forbindelse med brug af kranen, påhviler brugeren

 

Forsikring:

Skader der skyldes tekniske fejl i kranen og kranens løftegrej er dækket af kranens ansvarsforsikring.

Skader der skyldes fejlhåndtering af kran eller kranens løfte grej, dækkes ikke af kranens ansvarsforsikring.

  

Kranførere og vedligehold på kran:

Liste over kranførere i den rækkefølge de mest sandsynligt har tid og mulighed for at hjælpe med kranløft:

 Navn  Ansvarsområde  Tlf.
 Erik Dohn Lauersen  Kranfører  23324037
 Mathias Rousing  Kranfører, sikkerhed og vedligehold  29287175
 Oluf Jessen  Kranfører  30566626
 Jørn Schulz  Kranfører  29661072
 Jørn Juhl  Kranfører, Formand for udvalget
Kan kun hjælpe uden for butikkers åbningstid.
 30289595
 Søren Meder  Elteknisk vedligehold  41285157

 

Nøglekøb:

Pris: 200,- dkr og kan købes hos havnemesteren.

 • For at købe en nøgle kræves et medlemskab af SSM, eller SYC
 • Der kan kun købes én nøgle pr. medlem.
 • Nøglen må ikke kopieres.
 • Nøglen er personlig og må ikke udlånes, og må ikke videresælges.
 • Ved køb af nøgle underskrives en kontrakt, hvor den enkelte erklærer sig enig i at følge kranreglementet.
 • Nøgler kan ikke refunderes.

 

Nøglen er tiltænkt at skulle være aktiv i 5 År. Derefter udskiftes nøglen/ låse. Dvs. at det vil koste medlemmet 40,- dkr pr år at være bruger af kranen.