Kranudvalget

Information til brugere af bådkranen på lysbådehavnen Østerhage.

Reglement og betjeningsvejledning for søjlekran (bådkran) i Sønderborg Lystbådehavn Østerhage.

 

Regler for kran nøgler:

 • For at bruge kranen skal der købes en krannøgle i din klub
 • Krannøglen er personlig og må ikke sælges videre.
 • Krannøglen må ikke kopieres eller sælges videre.
 • Kranen må kun anvendes af den person, som har købt og betalt nøglen.
 • Krannøgler kan kun købes, hvis man er medlem af enten SSM, SYC eller SFF
 • Krannøgler kan ikke refunderes. 
 • Skal man kun bruge et enkelt løft, og er man ikke medlem af nogle af de nævnte klubber, kan et enkelt løft købes i havnekontoret for 300,- DKK.

 

Hvad må kranen løfte?

 • Det er ikke tilladt nøgleholdere, at løfte over 5 tons.
 • Skal der foretages løft mellem 5 og 7,5 ton, må dette kun foretages af klubbernes udpeget certificerede kranfører
 • Det er bådejerrens ansvar, at vide hvad båden vejer
 • Det er bådejerens ansvar, at der ikke foretages løft udover ovennævnte grænser.

Certificeret Kranfører Mathias Rousing kan kontaktes på +45 29287175

 

Betjening:

 HUSK: Der skal være opsat afspæring så længe båden hænger I luften.

 

Indkobling:

Før kranen kan betjenes, skal styring indkobles.

 1. Åbn skabslågen til elskabet og tag betjeningsenheden ud.
 2. Tænd nøgleafbryderen med krannøglen.
 3. Tjek at det røde nødstop (i elskab) ikke er indtrykket. (højredrej evt. for at udløse)
 4. Tjek at det røde nødstop (på betjeningsenhed) ikke er indtrykket. (højre drej evt. for at udløse)
 5. Tryk på den grønne startknap, hvorved relæet kobler ind.
 6. Det skal nu være muligt at betjene kranen vha. betjeningsenhedens knapper.

 

Betjening:

Der er 3 bevægelser på kranen:

 • Løbekattens position på udliggeren
 • Krøjefunktion (drejning)
 • Hejs

 

Hver bevægelse har 2 knapper: frem og bak.

Hver knap har 3 stillinger:

passiv:             ”stop”

halvt tryk:        ”lav hastighed”

helt tryk:          ”høj hastighed”

 

Husk at betjeningspanelet ikke tåler vand, og derfor skal placeres i elskabet under bådvask.

Efter brug:

 1. Anbring stropper i den grønne lagercontainer ved siden af affaldscontaineren
 2. Parker åget på det markerede sted på kajen
 3. Hejs krogen helt op
 4. Kør løbekatten i garage
 5. Drej udliggeren parallelt med kajen
 6. Udkobl motoren ved at tage krannøglen ud
 7. Pladser betjeningsenheden i elskabet og luk skabet. Lås med pal

 

Ansvar:

Ansvar for skader ved uhensigtsmæssig betjening i forbindelse med brug af kranen, påhviler brugeren

 

Forsikring:

Skader der skyldes tekniske fejl i kranen og kranens løftegrej er dækket af kranens ansvarsforsikring.

Skader der skyldes fejlhåndtering af kran eller kranens løfte grej, dækkes ikke af kranens ansvarsforsikring.

  

Ved funktionsfejl kontakt kranudvalg:

                        Jørgen Bøttger : Økonomi og forsikring                     +45 20460267

                        Mathias Rousing : Kranfører og kran sikkerhed         +45 29287175

                        Søren Meder : El teknisk vedligehold                         +45 41285157

                        Robert Bork : Mekanisk vedligehold                           +45 30638952

                        Jørn Schulz.: Formand og korordinator                      +45 29661072

 

Ved overtrædelse af ovennævnte regler:

Ved overtrædelse af ovennævnte regler, forbeholder kranudvalget sig ret til at inddrage nøgle og dermed rettighed til brug af kranen.

Udskiftning af lås/nøgle

Det har været et ønske fra bestyrelserne i SSM og SYC at få bedre styr på, hvem der anvender klubbernes havne kran. 

Derfor vil der i år før sæsonstart, blive sat ny lås i kranen. Dette vil medføre udskiftning af alle krannøgler.

 

Nøglerne kan købes til en pris på 150,-dkr på følgende datoer i SYC's klubhus.

 19. august 2014 fra kl. 17:00 – 19:00

21. august 2014 fra kl. 17:00 – 19:00

4. september 2014 fra kl. 17:00 – 19:00

 

Herefter er prisen  200,- dkr og kan købes hos havnemesteren.

       For at købe en nøgle kræves et medlemskab af SSM, SFF eller SYC.

 •       Der kan kun købes én nøgle pr. Medlem.
 •       Nøglen må ikke kopieres.
 •       Nøglen er personlig og må ikke udlånes, og må ikke videresælges. 
 •       Ved køb af nøgle underskrives en kontrakt, hvor den enkelte erklærer sig enig i at følge kranreglementet.
 •       Nøgler kan ikke refunderes.

Nøglen er tiltænkt at skulle være aktiv i 5 År. Derefter udskiftes nøglen/ låsen igen på samme måde.  DVS. at det vil koste medlemmet 30,- dkr pr år at være bruger af kranen.

Der kan nu løftes op til 7,5 ton.

 

Som noget nyt er der nu blevet uddannet en certificeret kranfører. Det betyder, at vi må foretage løft  op til 7,5 ton. Alle løft af både over 5 ton, må kun foretages af klubbernes udpegede certificerede kranfører. Løft af både under 5 ton kan stadig foretages af den enkelte bruger uden krancertifikat.

NB: Det er ikke muligt selv at komme med en certificeret  kranfører og fortage løft op til 7.5 ton.

 

Afspærring ved arbejde med kran.

Havnen vil fremover forlange, at der skal afspærres i kranens arbejdsområde, når kranen bruges.

Disse afspærringer skal bruges og vil være at finde på havnen.

 

Med venlig hilsen

Kranudvalget.