Vi søger nogle hænder til 4 arrangementer

12. maj 2022 23:13 , af Flemming Clausen

Vi får brug for frivillige hænder til følgende 4 arrangementer hen over sommeren:

  • Oxbridge 19.05.2022
  • Optimist kapsejlads udtagelse til EM og VM 27.5 - 29.05.2022
  • Als Rundt 10. og 11. juni 2022
  • EM optimist joller 28.07 - 5. august 2022

Til oxbrigde kan vi bruge nogle aftergauds til J/80'er der kan sikre at bådene sejles korrekt og forsvarligt.
Bådførere og hjælpere på vand og land. Et arrangement fra. kl. 8 - 16. Du behøver ikke at hjælpe hele tiden et par timer gør også en forskel.  Send en mail til formand@syc-mail.dk

 

Til Optimst sejladsen 27.5.- 29. maj kan vi bruge bemanding af mærke både. Har du ikke prøvet det før sættes du sammen med rutinerede hjæpere.
kan du hjælpe fredag, hvor vi har størst behov vil det være fint. Kan du flere dage er det naturligvis rigtigt fint.

Er der et par stykker der kunne stå for at lave morgenmad til de øvrige hjæpere især fredag, lørdag eller Søndag. En enkelt dag vil være fremragende.
Er der een eller 2 der kan stå ved grillen een af dagene vil det være rigtigt fint.

send en mail til Euros2022@syc-mail.dk

 

Til Als Rundt får vi brug for nogle der kan hjælpe med udlevering af mad, nogle få på vandet en morgen eller til måltagning. X-yacht kombinerer et socialt event med Als Rundt, hvilket giver øget aktivitet og musik og fest om aftenen. Send en mail til formand@syc-mail.dk

 

Til EM for optimister kan du skrive dig på listen over hjælpere. Der er opgaver fra 1 time dagligt og opefter. Opgaver kan være flaghejsning, hjælp til indmåling af joller, Udlevering af mad, organisering på land af jollevogne, hjælpere på vandet, opladning af tractraco g meget mere.

Send en mail til Euros2022@syc-mail.dk