Beretning og refetat

24. november 2015 19:21 , af Poul Richard Fedders

Hej

Bestyrelsens beretning forelagt på generalforsamlingen, og som ligger på hjemmesiden, er nu suppleret med referat fra generalforsamlingen, skrevet af Finn Halberg. Se forsiden: www.syc.dk

Bestyrelsen har også afholdt konstiturende bestyrelsesmøde, hvor Finn Halberg blev valgt som næstformand og Bodil Lindhard som sekretær. Referatet kan ses under menupunkt: "Om os" og så "Referater".: www.syc.dk/page/referater

Bestyrelsens sammensætning ser herefter såldes ud:

Formand: Poul R. Fedders

Næstformand: Finn Halberg

Kasserer: Michael Hampen

Sekretær: Bodil Lindhard

Bestyrelsesmedlem: Henning Michelsen

Bestyresesmedlem: Christian Duus

Suppleant: Preben Nielsen

 

MVH Poul