Ærø Rundt 19. juni

8. juni 2021 07:39 , af Flemming Clausen

Ærø plejer altid at være repræsenteret til Als Rundt, nu beder de os om at lave lidt reklame den anden vej og vil være taknemmelig, hvis der bare dukker en enkelt båd op fra SYC.

Kære sejlerkammerater!

Kunne I formå at sende mindst en båd til at repræsentere jeres klub i Ærø Sejlforenings Ærø Rundt i år 2022? Tid og sted: Marstal 19/6 start kl 9. Evaluering af sejladsen udendørs med grill med afstand, og behørig afspritning og sang er mindst ligeså godt som selve sejladsen. Ring eller skriv også for familiekapsejlere og både uden målerbrev, single- eller dobbelthåndet 51325374 – erik.dialogos@gmail.com. Pris overkommelig – inklusive rundstykker til afhentning lørdag morgen og gratis overnatning med skibet i havnen fredag til søndag. Tilmelding senest 16/6 per tlf eller mail til mig!

Sejlerhilsner Erik