Velkomst- og Informationsaften - Nye SYC Medlemmer

11. april 2016 20:16 , af Poul Richard Fedders

Husk - arrangemenentet tirsdag aften d. 12. april kl. 18:00:

En aften i klubhuset, hvor repræsentanter fra bestyrelsen og udvalg byder nye medlemmer velkommen, og hvor der gives en gennemgang af klubben og dens aktiviteter fra A til Z: Alt lige fra SYC organisation, faciliteter i klubben og på havnen i øvrigt, løbende og aktuelle aktiviteter m.v.

Mød op til en hyggelig aften, hvor alle dine spørgsmål vil blive besvaret.

Klubben er vært ved kaffe og wienerbrød. Der er ingen tilmeldingspligt, men vi håber på at se rigtig mange nye medlemmer.

Med venlig hilsen Bestyrelsen