Udkast til reviderede vedtægter for SYC

27. oktober 2016 16:16 , af Poul Richard Fedders

Hej

Bestyrelsen foreslår til generalforsamlingen 2016 (som finder sted d. 17. november) ændringer ad enkelte paragraffer i vores vedtægter. Motivation og hovedindhold af ændringerne kan læses i indkaldelsen til generalforsamlingen. I vedlagt er udkast til det nye sæt vedtæter - se: Her

De gældende vedtægter kan læses her på hjemmesiden under menu-punkter - "Om os"

MVH

Bestyrelsen