Nye Broåbningstider Chr. D X's bro

13. juni 2018 05:00 , af Flemming Clausen

 

Vi har modtaget følgende meddelelse fra Sønderborg Kommune.

 

Til orientering

Sønderborg Kommunes Teknik og Miljøudvalg har d. 10. april vedtaget at ændre åbningstiderne for Kong Christian X’s Bro fra minuttal 01 til 38 som primær åbningstid og 01 som sekundær åbningstid. Samtidig er der fjernet spærretider om eftermiddag på hverdagene.

Dette er vedtaget for at have mulighed for at forlænge broens åbningstid til op mod 16 minutters åbning og derved kunne sikre at flere skibe kan passere

 

Følgende ændring er godkendt af Søfartsstyrelsen og er meddelt til Den Danske Havnelods som gældende fra d. 15. juni 2018:

 

Original tekst:

Forbindelse med brovagten kan etableres på VHF, kanal 16, eller på tlf.: 74 42 39 39.
Med mindre andet fremgår af bestemmelserne kan skibe vederlagsfrit forlange gennemsejling alle dage:
Fra 1. april til 31. oktober, på hverdage: kl. 0635, 0838, 0901, 1001, 1101, 1201, 1301, 1401, 1601, 1701, 1801, 1901, 2001, 2101 og 2150. Såfremt brovagten skønner det nødvendigt kan der åbnes for gennemsejling på minuttal 38 bortset fra kl. 0738, 1438 og 1538.
Fra 1. april til 31. oktober, på søn-og helligdage: kl. 0635, 0701, 0801, 0901, 1001, 1101, 1201, 1301, 1401, 1501, 1601, 1701, 1801, 1901, 2001, 2101 og 2150. Såfremt brovagten skønner det nødvendigt kan der åbnes for gennemsejling på minuttal 38
I perioden 1. november til 31. marts åbnes broen kun i perioden fra kl. 6.35 til kl. 15.45 (sidste broåbning er kl. 14.01). Såfremt brovagten skønner det nødvendigt kan der åbnes for gennemsejling på minuttal 38

Ny tekst:


- Fra 1. april til 31. oktober:

På hverdage: kl. 06:38, 08:38, 09:38, 10:38, 11:38, 12:38, 13:38, 14:38, 15:38, 16:38, 17:38, 18:38, 19:38, 20:38, 21:38.

I juli og august kan brovagten, hvis han skønner det nødvendigt, yderligere åbne for gennemsejling på minuttal 01. I hverdagene dog ikke kl. 07:01 og 08:01

På lørdage, søn-og helligdage kl. 06:38, 07:38, 08:38, 09:38, 10:38, 11:38, 12:38, 13:38, 14:38, 15:38, 16:38, 17:38, 18:38, 19:38, 20:38, 21:38. I juli og august kan brovagten hvis han skønner det nødvendigt yderligere åbne for gennemsejling på minuttal 01

 

- I perioden 1. november til 31. marts:

På hverdage: 06:38, 08:38, 09:38, 10:38, 11:38, 12:38, 13:38, 14:38, 15:38

I weekenden: 06:38, 07:38, 08:38, 09:38, 10:38, 11:38, 12:38, 13:38, 14:38, 15:38

 

Under implementering af de nye tider på Kong Christian X’s Bro, er det nødvendigt af flytte åbningstiderne midlertidigt på Egernsundbroen. Tiderne flyttes fra fast minuttal 30 til fast minuttal 15. Varigheden af denne administrative ændring, er pt. Ikke fastlagt.

De nye tider vi da her for sommerhalvåret på Egernsundbroen blive: 06:35, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15

Tiderne træder i kraft d. 15. juni, samtidig med de nye tider for Kong Christian X’s Bro

 

 

Med Venlig Hilsen

 

Thomas Thomsen

Maskinmester, Broansvarlig

Sønderborg kommune, Projekt og Anlæg

Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg

Tel.: 27905606