Kursus, Vinterklargøring af dieselmotor

9. september 2019 21:00 , af Jens Godbersen

Som tidligere år afholder MJ Værft igen kursus i vinterklargøring af dieselmotor.

Kurset gennemgår olie og filterskift, almindelig vedligehold, samt ting man skal være særligt opmærksom på i forbindelse med vinterklargøring af dieselmotoren. Der plejer at være rigtig god tilslutning til arrangementet.

Tid: Torsdag den 3. oktober, kl. 19.00

Sted: MJ Værft i Augustenborg, lagerbygningen neden for den store silo på havnen.

Arrangementet er åbent for alle.Tilmelding ikke nødvendig, blot mød op.