Kort info fra generalforsamlingen, Torsdag den 17. nov. 16

21. november 2016 07:18 , af Bodil Lindhard

Vi har afholdt generalforsamling torsdag d. 17. november. Officielt referat følger når det er godkendt af dirigenten, men da det tager lige lidt tid, får I en meget kort information:

 • Kay Petersen blev valgt som dirigent og ledede generalforsamlingen på fortrinlig vis.
 • Bestyrelsens beretning for 2016 blev sammen med øvrige beretninger fra Juniorformanden og udvalgsformændene godkendt. Der var diverse spørgsmål, som alle fik svar fra bestyrelsen eller udvalgsformænd.
 • Bestyrelsen bad forsamlingen om mandat til at gå videre med klubhusprojektet - og det var der fuld opbakning til.
 • Regnskab og budget blev også godkendt og kontingentet forsætter som det er.
 • Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev alle vedtaget.
 • Valg af formand: Efter 13 år i bestyrelsen, heraf 10 år som formand, ønskede Poul Fedders ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslog Flemming Clausen som ny formand og Flemming ved valgt uden modkandidat.
 • Valg af kasserer: Desværre havde bestyrelsen ingen kandidat til posten og der var ingen i forsamlingen som ønskede at stille op til posten. Bestyrelsen bad derfor forsamlingen om mandat til selv at finde og udpege en person til posten efter generalforsamlingen, hvilket blev givet.
 • Valg af øvrig bestyrelse og suppleant: På valg var Bodil Lindhard og Henning Michelsen, hvor førstnævnte genopstillede og hvor Henning ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen. Preben Nielsen ønskede ikke at genopstille til suppleant posten.
  • Kandidater til bestyrelsen var følgende: Bodil Lindhard, Jens Godbergsen, Søren Sloth-Møller og Niels Henrik Nielsen.
  • Der blev foretaget en skriftlig afstemning med følgende resultat:
   • Til bestyrelsen blev Bodil og Søren valgt med Jens som suppleant
 • Valg af revisor og revisor suppleant: Finn Marcussen blev som ny revisor med Bjarne Bruhn Sørensen som suppleant
 • Nedsættelse af faste udvalg: Vi fortsætter med samme udvalg som tidligere plus et nyt udvalg ”Sikkerhedsambassadør” med Mathias Rousing som formand
 • Der var intet til eventuelt
 • Poul Fedders takkede Kay Petersen for at lede forsamlingen flot igennem generalforsamlingen.

  På vegne af SYC udtalte jeg vores tak for flot arbejde i bestyrelsen - til vores afgående formand og bestyrelsesmedlemmer – Poul, Henning og Preben.

  MVH

  Finn Halberg, referent