Information vedr. Havnens Dag den 10. juni

11. maj 2017 20:32 , af Jens Godbersen

Den 10. juni afholder Dansk Sejlunion ’Havnens Dag’ i en række lystbådehavne rundt om i Danmark, og Sønderborg er naturligvis med. Konceptet går ud på at invitere byens borgere ned for at se vores omgivelser, og på den måde åbne op og forhåbentlig gøre flere interesserede i sejlsport. Et udvalg bestående af SYC, SSM og amba’et vil arrangere en række forskellige aktiviteter, bla. prøvesejlads i sejl- eller motorbåd, jollesejlads for børn, maritimt stumpemarked, ligesom havnen bliver pyntet op, og der kommer musikalske indslag, - alt i alt en festdag. Dagen falder sammen med Als Rundt, så der er fokus på en smidig overgang mellem de to arrangementer.

Har du nogle maritime stumper du ikke bruger mere og gerne vil have afsat, eller har du mod på at sejle en kort tur med interesserede gæster, er du velkommen til at melde tilbage.

Dette er en første information, mere vil følge når programmet ligger endeligt fast.