Forsikringsforhold i fbm. brug af el ombord.

20. februar 2017 17:19 , af Jens Godbersen

På kurset vedr. bådsforsikringer den 8 februar blev der spurgt til, hvordan man er forsikret ved evt. skade forårsaget af brug af el, selvom man ikke er tilstede, f.eks. en batterilader eller varmluftblæser der bryder i brand. Der er kommet svar fra Stig Lyngby, og lyder således:

Hej igen,
Tak for et godt forsikringsmøde hos jer i Sønderborg Yacht Club.

Med hensyn til anvendelse af strøm, jeg kikkede vores betingelser igennem og har følgende bemærkninger:

Forsikringsbetingelsernes § 4 (sikkerhedsforskrifter)
Under brandsikring er der følgende krav:
Brug af varmluftblæser eller andet tilsluttet 230 VAC kræver tilstedeværelse af ejer eller bruger.

Forsikringsbetingelsernes § 5 (Dækningsomfang)
Afs. D Hvilke generelle undtagelser er der på forsikringen?
7. Skade på både som følge af manglende eller utilstrækkeligt tilsyn.

Hvis havnen har krav om at man ikke kan bruge strøm uden at båd ejeren er til stede af hensyn til brand risiko, skal kravet efterkommes.

Hvis kravet ikke efterkommes, er der stor chance for at det kan vurderes som værende groft uagtsomt, der igen kan føre til nedsættelse eller bortfald af erstatning, jævnfør forsikringsaftaleloven bestemmelser.

Så konklusionen er at ved anvendelse af strøm ombord i båden, kræver tilstrækkeligt tilsyn af ejer eller bruger.