Dagsorden generalforsamling 15.11 kl. 19.00

7. november 2018 22:46 , af Flemming Clausen

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden.
3. Juniorafdelingens beretning for det forløbne år ved juniorformanden. 
4. Beretninger fra SYC’s faste udvalg.
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. 
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag modtaget
8. Valg af formand (lige årstal)
9. Valg af juniorformand (ulige årstal)
10. Valg af kasserer (ulige årstal).
11. Valg af den øvrige bestyrelse, jf. § 11, stk. 3b og c.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. § 14.
13. Nedsættelse af faste udvalg.
14. Eventuelt

Regnskabet er vedhæftet eller kan ses på nedenstående link

http://www.syc.dk/regnskaber

Bestyrelsens og udvalgenes beretninger vil blive fremlagt på generalforsamlingen og efterfølgende kan disse ses på hjemmeside / OHØJ.

Vel mødt. Bestyrelsen er vært for en ostemad og øl/vand og kaffe.

 

På bestyrelsens vegne

Flemming Clausen
Formand

Vedhæftede filer