Bro åbningstider fra Sønderborg Kommune

4. juli 2017 15:50 , af Flemming Clausen

 

Vi har modtaget nedenstående fra Sønderborg Kommune

 

Bl.a. på grund af ændrede togtider og efterfølgende ændringer af bustrafikken i Sønderborg er åbningstiderne for Kong Chr. d. X’s Bro og Egernsundbroen blevet ændret.

 

De nye åbningstider er vist på vedlagte skemaer.

 

Tiderne er fastlagt under hensyntagen til, at der omkring hver buspassage er fastlagt nogle min. så man sikrer, at bussen kan passere uden der opstå forsinkelse i køreplanen. Ved togafgange er der spærretid i 15 min. før hver togafgang.

 

Af hensyn til trafikanter, som daglig passerer broerne er der valgt faste åbningstider.

 

Af hensyn til de sejlende bedes klubberne orientere deres medlemmer og gæsteliggere f.eks. ved opslag på opslagstavlen.

 

 

Med venlig hilsen

 

Holger Duus

Ingeniør