Aktiv sommerferie

Kom og prøv jollesejlads i juli 2018 hvor vi igen afholder Aktiv Sommer.

 

SYC's Juniorafdelingen deltager i 2018 igen i aktiv sommer hvor du kan komme og prøve en optimistjolle. Trænere og hjælpere vil være klar til at fortælle om hvad sejlads går ud på og hjælpe børnene med at rigge jollen til. Herefter sejler man imellem havnen og vikingeklubben hvor trænerne vil være til hjælp og assistance fra ledsagerbåde.

Tilmelding kommer på www.aktivsommerferie.nu/admin