Aktiv sommerferie

Kom og prøv sejlads 4-6 juli

SYC's Juniorafdelingen deltager i aktiv sommerferie 2017 hvor du kan komme og prøve en optimistjolle. Trænere og hjælpere vil være klar til at fortælle om hvad sejlads går ud på og hjælpe børnene med at rigge jollen til. Herefter sejler man ud mod vikingeklubben hvor trænerne vil være til hjælp og assistance fra ledsagerbåde.

Tilmelding kommer på www.aktivsommerferie.nu/admin